Föreningar


Till skillnad från bolag som är slutna är föreningar öppna. Detta innebär att antalet medlemmar enkelt kan ökas och minskas utan övriga medlemmars samtycke. Öppenheten innebär att vem som helst som uppfyller stadgarnas villkor för medlemskap normalt inte kan vägras inträde som medlem. Föreningar finns i två huvudtyper, ekonomiska och ideella. Ekonomiska föreningar regleras i lagen om ekonomiska föreningar medan det för ideella föreningar inte finns någon lagstiftning.


Förutom vanliga ekonomiska föreningar finns särskilda former av ekonomiska föreningar som även regleras av särskild lagstiftning. Dessa är bostadsrättsföreningar, sambruksföreningar, samfällighetsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.


Till de ideella föreningarna hör idrottsföreningar, fackföreningar och arbetsgivarföreningar.
Vi hjälper er

Vi bildar och likviderar   bostadsrättsföreningar  och andra ekonomiska föreningar

Sidan är utvecklad i sammarbete med
Copyright © 1996-2017 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
Tel: 018-69 28 70
Fax: 018-14 50 20
E-post: uppsala@ab.se
Uppsala
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Tel: 08-24 83 40
Fax: 08-20 39 63
E-post: info@ab.se
Stockholm
Box 45088
104 30 Stockholm
Website Security Test