Avveckling av aktiebolag


Avveckling av ett aktiebolag kan antingen ske frivilligt genom beslut av bolagets aktieägare eller genom tvång om t.ex. bolagets eget kapital är förbrukat så att bolaget inte längre kan betala sina skulder. Då sker avveckling genom konkurs. Om det däremot finns vissa möjligheter för bolaget att överleva bara man blir av med en större del av sin skuldbörda kan en företagsrekonstruktion genomföras.


Frivilliga former av avveckling är likvidation, snabbavveckling, fusion och delning. Sett ur aktieägarens synvinkel är även en försäljning av aktierna en avveckling av det egna engagemanget i bolaget.

Läs vårt kompendium


Beställ aktiebolag online
Få hjälp och rådgivning under hela processen


Vi hjälper dig med allt från att bilda till att likvidera
  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag

Sidan är utvecklad i sammarbete med
Copyright © 1996-2017 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
Tel: 018-69 28 70
Fax: 018-14 50 20
E-post: uppsala@ab.se
Uppsala
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Tel: 08-24 83 40
Fax: 08-20 39 63
E-post: info@ab.se
Stockholm
Box 45088
104 30 Stockholm
Website Security Test