Övriga företagsformer


Förutom de vanliga företagsformerna finns det flera olika möjligheter att bedriva näringsverksamhet, bl.a. har man inom EU bestämt att det i varje medlemsstat skall finnas vissa företagsformer. I Sverige har vi t.ex.stiftelse som i första hand inte är avsedd för att bedriva näringsverksamhet men kan i vissa fall vara lämplig när man t.ex. skall bedriva sjukhusverksamhet.

Läs vårt kompendium


Beställ aktiebolag online
Få hjälp och rådgivning under hela processen


Vi hjälper dig med allt från att bilda till att likvidera
  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag

Sidan är utvecklad i sammarbete med
Copyright © 1996-2017 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
Tel: 018-69 28 70
Fax: 018-14 50 20
E-post: uppsala@ab.se
Uppsala
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Tel: 08-24 83 40
Fax: 08-20 39 63
E-post: info@ab.se
Stockholm
Box 45088
104 30 Stockholm
Website Security Test