Norsk filial till utländskt företag (NUF)


Ett utländskt företag som vill verka i Norge kan registrera en filial i Norge.

Ansvaret för filialen i Norge vilar på det utländska företaget. När det inte finns några anställda i filialen men verksamhet bedrivs, måste en norsk representant registreras som är personligt ansvarig för skatter och avgifter. Filialen är i allmänhet skattepliktig i Norge och måste också uppfylla norska föreskrifter. Finns det sysselsatta personer från utlandet, måste företaget ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Norge för dessa.

Det finns inga kapitalkrav för inrättande av en filial. Utländska företag som bedriver verksamhet i Norge måste registrera sig i Foretaksregisteret. Vill du att vi skall hjälpa dig att etablera och registrera den norska filialen kan du använda formuläret för en svensk filial.

Förutom uppgifterna i formuläret behöver vi följande dokument och information:

  • Registreringsbevis från myndigheterna i det land där moderföretaget är registrerat och som visar att företaget är registrerat och fortfarande existerar, inte har gjort konkurs eller likviderats. Beviset får inte vara äldre än sex månader.
  • Det utländska moderbolagets stiftelseurkund och bolagsordning.
  • Norsk adress
Läs vårt kompendium


 
Starta bolag i Danmark, Norge eller Finland?


Använd något av våra formulär för svensk AB för att beställa norskt, danskt eller finskt aktiebolag. Samma gäller för nordisk filial.Bolag i utlandet
Sidan är utvecklad i sammarbete med
Copyright © 1996-2017 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
Tel: 018-69 28 70
Fax: 018-14 50 20
E-post: uppsala@ab.se
Uppsala
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Tel: 08-24 83 40
Fax: 08-20 39 63
E-post: info@ab.se
Stockholm
Box 45088
104 30 Stockholm
Website Security Test