Övriga nyheter
2017-05-30

Ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism

Ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism Reger...

2017-04-11

Inte rätt till avdrag för friskvård

En arbetsgivare delfinansierade för sina anställda ett med...

2017-03-15

Inlösen av minoritetsaktier i Axlon Group AB

Tvångsinlösen av minoritetsaktier i Axlon Group AB (publ)...

2017-03-15

Tillväxten tog fart fjärde kvartalet 2016

SCB meddelade i dag att 2016 slutade bra. Fjärde kvartalet ...

2016-12-23

Betala inte till fel skattekonto.

Betala inte till fel skattekonto. En inbetalning till Skatte...

2016-08-10

Målgruppen utvidgas för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Fr.o.m. 1 juni 2016 utvidgas gruppen målgruppen som trainee...

2016-08-10

Ändringar i lagen om ekonomiska föreningar

Möjligheterna att bedriva kooperativt företagande förbät...

2013-12-20

Prisändringar vid årsskiftet 2013/2014

Likvidationer Frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § a...

2013-12-04

Prishöjningar 1 januari 2014

Den 1 januari 2014 höjer vi priserna på en del av våra tj...

2013-11-01

Bolagsverket tar över

Den 1 nov 2013 övertog Bolagsverket från länsstyrelserna ...


Hitta fler senaste nytt här >>

« Åter till alla nyheter

Ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har lämnat en proposition till Riksdagen om nya åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget  innebär att nuvarande om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet så som redovisningstjänster att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.

Syftet är att genomföra fjärde penningtvättsdirektivet att alla företags verkliga huvudmän ska finnas  registrerade hos en statlig myndighet. Bolagsverket som i Sverige fått det ansvaret beräknar med att ca 800 000 företaga före 1 jan 2018 måste hos Bolagsverket registrera verklig huvudman. Registrering kommer att kunna ske elektroniskt fr.o.m. september 2017 och vara gratis fram till 1 februari 2018.

Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner såsom truster och stiftelser.

För att genomföra fjärde penningtvättsdirektivets och den nämnda EU-förordningens krav på tillsyn och på sanktioner som ska kunna meddelas mot den som överträder de nationella bestämmelserna föreslås ändringar i nästan 20 olika svenska lagar bl.a. revisorslagen, lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lagen om elektroniska pengar och lagen om värdepappersmarknaden.

Lagändringarna som föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017 ligger nu hos Riksdagen och beslut är planerat till 20 juni 2017.

Verklig huvudman?

Verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Få våra nyheter direkt till din inkorg

Sidan är utvecklad i sammarbete med
Copyright © 1996-2017 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
Tel: 018-69 28 70
Fax: 018-14 50 20
E-post: uppsala@ab.se
Uppsala
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Tel: 08-24 83 40
Fax: 08-20 39 63
E-post: info@ab.se
Stockholm
Box 45088
104 30 Stockholm
Website Security Test