Skatteverkets förtydligande kring friskvårdsbidrag

  Körsång, fiske och agility är exempel på aktiviteter som man inte kan använda företagets friskvårdsbidrag till. Om arbetsgivaren betalar det blir det en skattepliktig förmån för den anställde. Avsikten med friskvårdsbidraget har aldrig varit att arbetsgivaren skattefritt ska kunna betala olika fritidsintressen och naturupplevelser eller träning av ett husdjur, även om aktiviteten leder till … Read more

Förmån av hälso- och sjukvård

Skatteverket har  kommit med ett nytt ställningstagande vad gäller reglerna kring Förmån av fria läkarbesök hos företagshälsovården och Hälsoundersökningar – förmånsbeskattning och avdragsrätt. Alla förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är i princip skattepliktig inkomst för den anställda. Vissa förmåner har dock uttryckligen undantagits från beskattning. Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och … Read more

Försvinner alla stafettläkare 1 juli 2019?

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt att uthyrning av läkare och sjuksköterskor är momspliktig verksamhet. Skatteverket skriver den 25 oktober 2018 i ett ställningstagande till domen “Mot bakgrund av ovanstående  (Aktiebolagstjänst kommentar: med ovanstående avses domen och Skatteverkets ställningstagande) bör beslut på initiativ av verket som föranleds av ställningstagandet inte avse redovisningsperioder före den 1 … Read more

Enklare  att lämna uppgifter till myndigheter Företagens uppgiftslämnande ska minska. Över 67 myndigheter  berörs av förordningen som ska göra det enklare för företagen. Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Så heter förordningen som riksdagen fattade beslut om i somras, och som träder i kraft i dag 1 oktober 2018. Föreningen Företagarna beräknar … Read more

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Fakturor till offentlig sektor ska vara elektroniska Enligt ett EU-direktiv ska alla fakturering till myndigheter fr.o.m. 2019 ske med e-faktura. Redan nu kan alla statliga myndigheter ta emot e-faktura och ca 90 % av kommuner och landsting. Behöver du hjälp med att förbereda ditt företag för detta kan vi på Aktiebolagstjänst hjälpa dig.