Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig vid fel i lägenhetsförteckningen

Högsta domstolen har i dag meddelat en dom som innebär att en bostadsrättsförening är skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har orsakats av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. I samband med hans köp av en bostadsrätt begärde mäklaren ett utdrag ur lägenhetsförteckningen som skulle visa hur bostadsrätten var pantsatt. … Read more

Ingen ersättning för skada under friskvård

Kammarrätten i Jönköping har prövat om en skada som uppstått under en friskvårdsaktivitet på arbetstid är en arbetsskada och ska ersättas med företagets arbetsskadeförsäkringen. En arbetstagare, som arbetar som skatterevisor, skadade en tand när han spelade ishockey under en s.k. friskvårdstimme. Kammarrätten anser, efter en helhetsbedömning, att förhållandena i detta fall är sådana att det … Read more