Växastödet förlängs från 12 till 24 månader

För att underlätta för fler företagare att våga ta steget att anställa en första person föreslår regeringen att den längsta tid som ett företag har rätt till växastöd förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd. De nya bestämmelserna ska tillämpas på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018. För anställningar som har … Read more

Se ditt skuldsaldo hos Kronofogden

Nu kan du som är privatperson logga in på Kronofogdens Mina sidor och se dina skulder som finns registrerade hos Kronofogden. Du som har ett krav, det vill säga vill ha betalt, och vill ha skulden fastställd kan använda tjänsten ansöka om betalningsföreläggande på Mina sidor. Dessa tjänst kan inte utnyttjas av företag.