Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

Den 1 juli i år återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks av privatpersoner till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året. Skattereduktion gäller för penninggåvor från privatpersoner  till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig … Read more