Ekonomiska föreningar ska nu anmäla ordförande

  De föreningsformerna som följer lagen om ekonomiska föreningar ska anmäla sin styrelseordförande till Bolagsverket senast den 31 december 2019. De föreningsformer det gäller är: ekonomisk förening bostadsrättsförening bostadsförening kooperativ hyresrättsförening sambruksförening. För bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar kan anmälan ske via www.verksam.se övriga föreningsformer får anmäla sin ordförande direkt till Bolagsverket. Anmälan via verksamt.se kostar … Read more

Bara 25 000 kr kapitalkrav i privata aktiebolag

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer. Lagändringen föreslås träda i kraft … Read more

Moms vid uthyrning av möblerade lägenheter?

  Uthyrning av möblerade lägenheter kan mervärdesskatterättsligt bedömas antingen som skattefri upplåtelse av hyresrätter eller som skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt att uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, inte  har ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar … Read more