Särskild utredare ska undersöka om mervärdesskatt för uthyrd vårdpersonal kan tas bort

Motivet är se om kravet på moms för bemanningen inom hälso- och sjukvården, tandvården och den sociala omsorgen ska kunna tas bort eller på annat vis neutraliseras.  Finns förutsättningar för att ändra mervärdesskattelagen så att uthyrning av vårdpersonal för sjukvård, tandvård och social omsorg undantas från mervärdesskatt. Om en ändring av mervärdesskattelagen inte bedöms möjlig, … Read more

Moms vid affärer med England

Storbritannien är på väg att lämna EU. Beslut har fattats och en övergångsperiod pågår till den 31 december 2020. Fram till och med 31 december 2020 kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. Momsen och punktskatter ska under denna period ska hanteras som vanligt. Övergångsperioden kan förlängas med ett eller två år. Senast 1 juli 2020 … Read more

Nya informationskrav för noterade bolag

Regeringen föreslår att det införs vissa särskilda krav som ska underlätta för ett noterat aktiebolag att identifiera ägarna till aktierna i bolaget och underlätta för ägarna att utöva sina rättigheter. Kraven avser i huvudsak överföring av information. De riktas mot dels bolagen, dels juridiska personer som förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton. Syftet med … Read more

Lättnader i Leo-reglerna – riktade emissioner

Regeringen föreslår att de särskilda reglerna i svensk lag om vissa riktade emissioner m.m. (de s.k. Leo-reglerna) ändras på så sätt att mindre överlåtelser av bl.a. aktier i dotterbolag inte längre måste prövas av bolagsstämma. Ändringen underlättar omstruktureringar i koncerner och kan möjliggöra fortsatt drift av verksamheter som annars hade lagts ned. Lagändringen föreslås träda … Read more

Kredit vid e-handel ska minskas

Regeringen föreslår att det ska införas ett krav på betaltjänstleverantörer att presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja att betala kontant eller på kredit ska kontantalternativet visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det … Read more

England nu inte EU

Vid midnatt mellan den 31 januari och 1 februari 2020 lämnade Storbritannien EU. Utträdet ur EU sker under ordnade förhållanden, det finns ett avtal brittiska parlamentet och EU som reglerar hur. Den 1 februari 2020 börjar en övergångsperiod att löpa som sträcker sig till och med den 31 december 2020. Under den övergångsperioden förväntas centrala delar av den framtida … Read more