Tillfällig nedsättning arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Nu föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas. Den tillfälliga utvidgningen av nedsättningen ska gälla företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt … Read more

Nya regler för läkarintyg från 1 november

De nya reglerna som gäller från 1 november 2020 innebär att läkarintyg ska uppvisas från dag 8 för ersättning för vab och från dag 15 för sjukpenning. Sjukpenning Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Det gäller … Read more

Datainspektionen publicerar ny information om personuppgifter

Datainspektionen har tagit fram ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat ges information om vad som gäller för rekryteringssystem och kompetensdatabaser, kamerabevakning på arbetsplatser samt uppföljning av prestationer och annan övervakning av anställda som exempelvis GPS-positionering … Read more

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringens förslaget innebär att stöd kan lämnas under tre olika stödperioder. Den första stödperioden är mars och april 2020, den andra stödperioden är maj 2020 och den tredje stödperioden är juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod. För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att … Read more