Gåva av aktier från ett bolags ensamägare till en anställd

Gåva av aktier från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget ska leda till att den anställde ska så gott som alltid inkomstbeskattas.  Detta även om gåvan sker på grund av vänskapen dem emellan. Se Högsta förvaltningsdomstolens nedanstående Förhandsbesked om inkomstskatt. Förmåner som en anställd får av sin arbetsgivare anses vanligen ha sådant samband … Read more

Nya regler för egen solcellsanläggning

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som innebär följande: Inkomsterna från en solcellsanläggning på villa, sommarstuga eller annan byggnad på den egna tomten beskattas som kapitalinkomst enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen som produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom man varje år får ett schablonavdrag på 40 000 … Read more

Utökad tid för ersättning till riskgrupper

Förmånstiden för förmånerna som med anledning av covid-19 kan lämnas till vissa riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn utökas nu från 90 till 184 dagar. Ersättning kan därmed ges för samtliga dagar i perioden den 1 juli till och med den 31 december 2020. Giltighetstiden för förordningen om … Read more

Förslag till justerad beräkning bilförmån

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att justera schablonen som används för att beräkna värdet av bilförmån. Justeringen görs för att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och aviserades i regeringens höstbudget. Förslaget innebär att två delbelopp i schablonberäkningen ändras. … Read more