Skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

Regeringen föreslår en skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021. Rätt till skattereduktionen har de som har inkomst av näringsverksamhet. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget. Underlaget för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021. En förutsättning är att utgifterna för anskaffningen av inventarierna dras av … Read more

Tillfällig skattereduktion för ökade lönekostnader

Regeringen föreslår att det införs en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kr och understigande 500 000 kr om året. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår … Read more

Omvänd skattskyldighet vid nationell handel med mobiler och bärbara datorer

Regeringens kritiserade lagförslag blir trotts kritiken nu lag. Branschorganisationerna hade varnat för en ökad administration för företagen. Som ett resultat av den nya lagen kommer nu köparen i stället för säljaren att blir ansvarig för att momsen redovisas och betalas in till Skatteverket. Riksdagen har nu fattat sitt beslut och den 1 april 2021 kommer lagen … Read more

ROT- eller RUT-arbete som går över årsskiftet.

Har ni ROT- eller RUT-arbete som sträcker sig över årsskiftet? Då är det extra viktigt att känna till alla regler om ansökan till Skatteverket, kundens betalning. arbetets utförande och tidsredovisning av nerlagt arbete. Behöver ni hjälp, hör av er till Leif Malmborg, leif@ab.se.

Dags att förbereda årsredovisningen

Har du kalenderår som räkenskapsår? Nu är det hög tid att förbereda för årsredovisningen.  Vissa saker kan bara göras före årsskiftet. I januari är det för sent. Vill ni ha vår hjälp eller bara svar på en fråga, maila leif@ab.se eller ring 0708-978340. Leif Malmborg

Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

Förlängt omställningsstödet föreslås för augusti–december och får i huvudsak samma reglering som i befintliga omställningsstöd. Enligt den föreslagna förordningen utgör augusti–oktober respektive november och december individuella stödperioder. För att stöd ska beviljas för augusti–oktober 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för motsvarande månad föregående år  För att stöd ska … Read more

Har ditt bolag bokslut den 31 december 2020

Följande bör du börja tänka på/göra redan nu. Inventarier: Har bolaget under året inköpt inventarier som bokförts som tillgångar? Hur lång ekono­misk livslängd har dessa? Det vanliga är att man anser livslängden vara 5 år. Anser du livslängden vara annorlunda kan vi hjälpa dig att se till att bokföringen blir rätt. Har du sålt eller … Read more

Representationsgåvor till kunder

Representationsgåvor till kunder Representationsgåvor upptill 300 kr plus moms är avdragsgilla i företagets inkomstdeklaration. Avdrag medges inte för representationsgåvor i samband med jul, andra helger eller personliga högtidsdagar. Se mitt inlägg om Julgåvor till anställda och kunder. Gåvor till kunder kan vara mutor När gåvor lämnas till kunder med enda syfte att få till en större … Read more

Julgåvor till anställda och kunder

I år kan arbetsgivare vare extra generösa eftersom epidemins skadeverkningar gjort staten extra generös. Många företag vill passa på att ge anställda och kunder julgåvor och kanske bjuda på julbord, vårda relationen med personal och kunder. Julgåvor till anställda och kunder kan vara skattefria under vissa förutsättningar. Gåvor till anställda Huvudregeln är att gåvor till … Read more

Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid viss handel

Omvänd skattskyldighet för moms ska från 1 april 2021 införas vid nationell handel med bland annat mobiltelefoner. I de fallen ska köparen vara skyldig att redovisa och betala utgående moms på varan i stället för säljaren. Den omvända skattskyldigheten ska bara gälla om fakturan överstiger 100 000 kronor. De nya reglerna gäller inte försäljning till … Read more