Nytt från Regering – Coronastödsproposition

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om fortsatt möjlighet till stöd vid korttidsarbete. Förslaget avser tiden 1 december 2020–30 juni 2021 och innebär att staten tar en större andel av kostnaderna för korttidsarbete. Arbetstidsminskning på 80 procent kan då införs under perioden 1 januari–31 mars 2021. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 februari. Det … Read more