Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid viss handel

Omvänd skattskyldighet för moms ska från 1 april 2021 införas vid nationell handel med bland annat mobiltelefoner. I de fallen ska köparen vara skyldig att redovisa och betala utgående moms på varan i stället för säljaren.

Den omvända skattskyldigheten ska bara gälla om fakturan överstiger 100 000 kronor. De nya reglerna gäller inte försäljning till privatpersoner.