Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Sedan 2017 finns en möjlighet att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person dom anställs i företaget. I lagrådsremissen föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas. Den tillfälliga utvidgningen av nedsättningen ska gälla företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som … Läs mer

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Regeringen föreslår vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter får beviljas för högst sju redovisningsperioder. Det föreslås även att anstånd för dessa skatter och avgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis får beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Det … Läs mer

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Under 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Det infördes också en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som en arbetsgivare kan ge till sina anställda. Nu föreslår regeringen att förmån av fri parkering och gåva således föreslås gälla förmån … Läs mer

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Ändringen innebär att den förstärkning av stödet som gäller under perioden januari–mars 2021 förlängs med en månad till och med den 30 april 2021. En arbetstagares arbetstidsminskning får därmed uppgå till 80 procent under april 2021 och staten kommer under samma period stå för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen.

Nytt från Regering – Coronastödsproposition

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om fortsatt möjlighet till stöd vid korttidsarbete. Förslaget avser tiden 1 december 2020–30 juni 2021 och innebär att staten tar en större andel av kostnaderna för korttidsarbete. Arbetstidsminskning på 80 procent kan då införs under perioden 1 januari–31 mars 2021. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 februari. Det … Läs mer

Skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

Regeringen föreslår en skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021. Rätt till skattereduktionen har de som har inkomst av näringsverksamhet. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget. Underlaget för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021. En förutsättning är att utgifterna för anskaffningen av inventarierna dras av … Läs mer

Tillfällig skattereduktion för ökade lönekostnader

Regeringen föreslår att det införs en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kr och understigande 500 000 kr om året. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår … Läs mer

Omvänd skattskyldighet vid nationell handel med mobiler och bärbara datorer

Regeringens kritiserade lagförslag blir trotts kritiken nu lag. Branschorganisationerna hade varnat för en ökad administration för företagen. Som ett resultat av den nya lagen kommer nu köparen i stället för säljaren att blir ansvarig för att momsen redovisas och betalas in till Skatteverket. Riksdagen har nu fattat sitt beslut och den 1 april 2021 kommer lagen … Läs mer