Frivillig likvidation av bostadsrättsförening

ven om ett företag eller en förening i allmänhet bildas för att kunna existera under obegränsad tid måste det finnas regelverk för att associationen skall kunna upphöra. Ett företag eller förening kan upphöra genom ägarnas eller medlemmarnas egna beslut men även genom tvång.

En bostadsrättsförening är en särskild form av ekonomisk förening. Likvidation av en bostadsrättsförening sker på samma vis som likvidation av en vanlig ekonomisk förening och regleras i föreningslagens 11:e kapitel. Syftet med likvidation är att under ordnade former avveckla föreningens verksamhet, utdela kvarvarande medel till medlemmarna och därefter upplösa föreningen. För en bostadsrättsförening där varje bostadsrätt består av en egen registerfastighet kan utskiftningen även ske i form av den aktuella fastigheten.

För likvidation av en bostadsrättsförening behöver vi uppgifter om medlemmarnas namn samt kopia av registreringsbevis utvisande styrelse (kan vi beställa från Bolagsverket). Markera tilltalsnamnen på ledamöter och övriga personer.

För ytterligare information om likvidation av bostadsrättsförening, se likvidation av ekonomisk förening.

Dela vår sida på sociala medier!