Enklare  att lämna uppgifter till myndigheter Företagens uppgiftslämnande ska minska. Över 67 myndigheter  berörs av förordningen som ska göra det enklare för företagen. Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Så heter förordningen som riksdagen fattade beslut om i somras, och som träder i kraft i dag 1 oktober 2018. Föreningen Företagarna beräknar … Read more

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Fakturor till offentlig sektor ska vara elektroniska Enligt ett EU-direktiv ska alla fakturering till myndigheter fr.o.m. 2019 ske med e-faktura. Redan nu kan alla statliga myndigheter ta emot e-faktura och ca 90 % av kommuner och landsting. Behöver du hjälp med att förbereda ditt företag för detta kan vi på Aktiebolagstjänst hjälpa dig.

Förvaring av räkenskapsmaterial utomlands

Skatteverket har tagit fram en blankett som kan användas vid ansökan om tillstånd att förvara räkenskapsinformation på datamedia utanför EU. Ett företag får under vissa förutsättningar förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands. Är villkoren uppfyllda räcker det att företaget gör en anmälan till Skatteverket (7 kap. 3 a § BFL). Om företaget inte uppfyller villkoren får … Read more