Domännamn och tekniken

Ett domännamn är din hemadress för allt du har på Internet, e-post, hemsidor, ett helt nätverk – intranet – eller bara några filer att hämta för kunder eller andra. Domännamnet översätts till ett nummer och varje nummer är unikt och består av fyra delar om vardera tre siffror med punkt emellan t ex 194.2.117.96. Numret kallas för IP-nummer, IP står för Internet Protocol. Internet Protocol är den kommunikationsstandard som används på Internet.

I datatermer är ett IP-nummer 4 byte stora. En byte består av 8 bitar (ettor eller nollor) och totalt består således ett IP-nummer av 32 bitar. En byte ger möjlighet representera talen 0-255 och varje grupp i ett IP-nummer kan således variera mellan 0 och 255. Det teoretiskt lägsta IP-numret är således 0.0.0.0 och det högsta 255.255.255.255. Teoretiskt klarar systemet av 256 x 256 x 256 x 256 = 4 294 967 296 olika adresser.

Precis som med telefonnummer finns det ingen annan än du som har detta nummer. Långa nummerserier är svåra att komma ihåg, ett namn som är kopplat till numret gör det således mycket enklare för folk att uppfatta och komma ihåg vilken adress på Internet som något företag eller person har. Det är här domännamnen kommer in i bilden.

Domännamnet består av två delar

Domännamnet består av minst två delar, en före . (punkt) och en efter punkt. Domännamnet ingår som en del i alla Internetadresser. I e-post “adressen” är det ab.se som är domännamnet och i webb “adressen” https://ab.se är det ab.se som är domännamnet. Den delen som står till höger om punkten kallas för Toppdomän och finns av två slag, nationella och internationella toppdomäner. De nationella har den för varje land av FN beslutade landsförkortningen om två bokstäver efter punkten där .se står för Sverige, .dk för Danmark osv. Därutöver finns de internationella – gränslösa eller generiska – beskrivande bl.a. .com, .net, .org och .edu som härstammar från Internets barndom.

I vissa länder har man under sin nationella toppdomän lagt upp subdomäner/underdomäner för olika typer av företag och/eller organisationer. England har t ex firma.ltd.uk för i England registrerade Ltd och för bolag i största allmänhet har man firma.com.uk.

På en dator någonstans i nätet finns domännamnet och bakom domännamnet ligger all information tillhörig domännamn. Här finns alla hemsidor, e-postadresser m m. Oftast äger man inte själv den dator som domäninformationen ligger lagrad på, man har ett avtal med en Internetoperatör, man anlitar ett s k webbhotell. En finess med domännamnen är att du kan byta operatör/dator utan att behöva byta domännamn. Det är som att flytta från Luleå till Kapstaden men behålla sitt gamla telefonnummer. Dina kunder märker således aldrig att du byter från en dator till en annan. Datorns fysiska placering spelar heller ingen roll. Datorn där ett australiskt domännamn namn.com.au finns kan mycket väl befinna sig i Sverige. I vårt eget webbhotell har vi förutom .se domäner flera domäner tillhörande andra länders nationella toppdomän.

När du flyttar ditt domännamn byter du IP Adress men systemet bakom domännamn, DNS, Domain Name System, tar hand om detta byte och alla som vill nå dig under ditt domännamn kommer fram till din e-post eller hemsida på den nya datorn. Räkna dock med att det tar några dagar innan de nya uppgifterna nått ut över hela det världsomspännande Internet.

Dela vår sida på sociala medier!