Allmänna regler för .SE

Sedan april (2003) har reglerna för registrering av domännamn under .se liberaliserats. Det är möjligt för vem som helst att registrera i princip vilket domännamn som helst. Tidigare har det varit svårt för andra än företag att registrera ett domännamn direkt under .se, men i och med att det nya regelverket införts är det även möjligt för privatpersoner att registrera ett eller flera domännamn. Ansökningsblankett samt registreringsvillkor hittar du här. Skriv ut, fyll i och faxa ansökningsblanketten till 08-20 39 63 eller posta den till Aktiebolagstjänst, Box 45088, 104 30 Stockholm.

Vilka domännamn är möjliga att registrera?

Principen är att det ska gå att registrera vilket domännamn som helst, bara det är ledigt. Vissa begränsningar finns dock: domännamnet måste ha mellan 2 och 63 tecken. De tecken som kan användas när det gäller den svenska domänen .se är a-ö, 0-9 samt bindestreck. Andra tecken som @, &, %, punkt (.) samt mellanslag kan inte användas i domännamn. Ett Internationaliserat domännamn (dvs t ex med ÅÄÖ) måste omkodas till ASCII-tecken för att kunna registreras under toppdomänen .se. Ett till ASCII-tecken omkodat Internationaliserat domännamn utgör ett s.k. ACE-kodat domännamn.

Vissa ord och bokstavskombinationer är skyddade och kan inte registreras. Man kan inte registrera andra toppdomäners namn som domännamn, inte heller länders beteckningar enligt ISO-standard. Benämningen på främmande staters namn på svenska är också reserverade.
Dessutom är vissa ord spärrade av systemskäl. Till exempel www, com, mail, Internet etc. Beteckningar som är skyddade i lag är reserverade.

Tvister om domännamn

För att hantera eventuella namntvister som kan uppstå har .SE infört ett alternativt tvistlösningsförfarande liknande det som gäller internationellt för till exempel toppdomänen .com. Det alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF) ska kunna användas vid klara fall av missbruk där domännamnsinnehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till den benämning som utgör domännamnet och att domännamnet registrerats eller använts i ond tro.
Om en domännamnsinnehavare förlorar en tvist inom ATF kan domännamnet antingen komma att avregistreras eller överföras till den som väckt talan. Den alternativa tvistlösningen sköts av oberoende jurister och administreras av .SE.

Dela vår sida på sociala medier!