Följande kan Aktiebolagstjänst bidra med när det gäller bostadsrättsföreningar

Ta totalansvar för hela processen från hyresrätt till bostadsrätt
Ta totalansvar för hela processen från bostadsrätt till äganderätt
Nybildning av bostadsrättsförening.
Köp/ombildning av lagerförening.
Anmälan av förköpsrätt “hembud” till tingsrätten
Upprättande av ekonomisk plan för föreningens förvärv av fastighet och ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
Ändringar av styrelse och stadgar
Bistå vid förvärv av fastighet
Likvidation av äkta och oäkta bostadsrättsföreningar

För nybildning, köp av lagerförening eller ändringar, använd våra formulär. För upprättande av ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen samt köp av fastighet sänd oss ett meddelande till så kontaktar vi er per telefon. Det går även bra att nå oss på telefon 08-24 83 40. För att få en uppfattning om vilka moment som ingår i processen “Från hyresrätt till bostadsrätt” har vi gjort en liten checklista.

Dela vår sida på sociala medier!