Beställningsformulär aktiebolag

Beställningsformulär aktiebolag

Du kan beställa ett aktiebolag på svenska eller engelska direkt online där du genom hela beställningsprocessen kan få förklaringar och råd om de olika möjligheter som finns vid en beställning.

Aktiekapitalökning Pdf liten 4 Word liten 2
Bifirma Pdf liten 4 Word liten 2
Bolagsbildning/köp av lagerbolag Pdf liten 4 Word liten 2
Bolagsbildning/köp av lagerbolag på engelska Pdf liten 4 Word liten 2
Bolagsordning, ändring av Pdf liten 4 Word liten 2
Delning (fission)
Dödande av förkommet aktiebrev Pdf liten 4 Word liten 2
Fusion av helägt dotterbolag Pdf liten 4 Word liten 2
Likvidation/snabbavveckling Pdf liten 4 Word liten 2
Minskning av aktiekapitalet Pdf liten 4 Word liten 2
Skatte- och avgiftsanmälan Pdf liten 4 Word liten 2
Styrelse och/eller revisorer, ändring av Pdf liten 4 Word liten 2
Välja bort revisor