Starta bolag eller filial i Danmark

Den vanligaste företagsformen i Danmark är anpartsselskab, ApS som bara kräver att aktiekapital på 50 000 DKK.

En ny dansk företagsform är Iværksætterselskab, IVS som man skulle kunna kalla företag för nya entreprenörer. Här krävs initialt ett minsta aktiekapital på 1 DKK. Detta aktiekapitalet måste ökas till 50 000 DKK innan någon utdelning får ske. Ökning måste ske genom att generera vinster i den vanliga affärsverksamheten. När bolaget nått aktiekapitalet 50 000 DKK kan omvandling till ett ApS ske. IVS fungerar i övrigt enligt samma regler som gäller för danska ApS. Det finns således ingen skillnad mellan ett IVS och ett ApS, bortsett från minimistartkapital. Det finns inga särskilda krav för att starta ett IVS.

Andra alternativ är aktieselskab AS som kräver 500 000 DKK i aktiekapital och filial. Skillnaderna mellan dessa framgår av Jämföra företagsformer. De danska företagsformerna är mycket lika sina svenska motsvarigheter, publikt AB, privat AB resp. filial.

För att beställa ett danskt bolag kan ni använda något av formulären för svenskt aktiebolag och för beställning av dansk filial kan ni använda det svenska eller engelska filialforumläret i vår formulärsamling. Tänk på att ange om det gäller ett danskt A/S eller ApS respektive en dansk filial.

Vi står givetvis till tjänst med råd och anvisningar vad gäller val av företagsform och andra frågor som hänger samman med företagande i Danmark.

Dela vår sida på sociala medier!