Iværksætterselskab IVS

Ett entreprenörsföretag Iværksætterselskab (IVS) kan bildas med anpartskapital mellan 1 DKK och 49 999 DKK. Det går inte att starta ett IVS med apport. Företaget måste spara 25% av den årliga vinsten i en reservfond fram till att det egna bundna kapitalet uppgår till 50 000 DKK. Ett IVS omfattas av anpartsseskabsloven, samma lag som gäller för ApS. Någon utdelning får inte ske innan det egna kapitalet överstiger 50 000 DKK.

Efter att det egna kapitalet uppgår till 50 000 DKK kan delägarna besluta om att omregistrera IVS till ett ApS. Även detta kan Aktiebolagstjänst hjälpa er med.

Ägare i ett IVS ansvarar endast med sin inbetalning av anpartsandelarna. Skulderna för IVS skyldigheter begränsas således till bolagets tillgångar. IVS ska varje år till de danska myndigheterna insända årsredovisningar i digital form.

För registrering gäller samma regler som för ett ApS. I vårt formulär för danska bolag anger du att det gäller ett IVS och vilket kapital du vill starta med.

Bolaget kan anta upp till fem bifirmor.

Dela vår sida på sociala medier!