Registrering för moms i Danmark

När ett danskt företaget eller ett svenskt företag med fast driftsställe i Danmark, har försäljning i Danmark av momspliktiga varor och/eller tjänster, måste företaget vanligtvis vara momsregistrerat i Danmark. Momsen i Danmark är som i Sverige 25 procent. Normalt måste företaget redovisa och betala moms till danska skattemyndigheten. Reglerna för registrering är följande:

Företag skall registrera sig för mervärdesskatt när företagets skattepliktiga omsättning överstiger 50.000 DKK under en period av 12 månader. Är ditt företags försäljning lägre kan man välja att ändå registrera sig för mervärdesskatt.
Om man från början vet att företagets omsättning kommer att överstiga 50.000 DKK under de första 12 månaderna, skall företaget registreras för moms inom åtta dagar innan verksamheten startar.
Du måste lägga på moms på dina kundfakturor, redovisa och betala momsen från det att företaget är registrerat för moms.
När företaget är momsregistrerat, måste man ha ett danskt VAT-konto
Liksom i Sverige kan man dra av moms på de flesta varor och tjänster som företaget köper till den momspliktiga verksamheten.

När du säljer för mindre än DKK 50.000

När företagets skattepliktiga omsättning understiger 50.000 DKK under en period av 12 månader behöver man inte registrera sig för moms. Man kan dock ändå välja att registrera företaget för moms. Om företaget frivilligt registrerar sig för moms måste man vara registrerad i minst två år. Samma regler gäller som om försäljningen var över 50.000.

Skattepliktiga och skattefria försäljningen

Företaget kan liksom i Sverige ha både skattepliktig och skattefri verksamhet. Man kan t.ex. sälja skattepliktiga produkter såsom tandborstar och utföra skattefri verksamhet såsom tandläkarverksamhet.

Om företagets skattepliktiga omsättning överstiger 50.000 DKK under en period av 12 månader är man skyldig att momsregistrera företaget. Den skattefria försäljningen skall inte räknas med.

Särskilda registreringar

I vissa fall måste företag ha en särskild registrering utöver den normala momsregistreringen. Detta gäller till exempel när:

Företag importerar varor från länder utanför EU. Du måste registrera dig som importör.
Ditt företag äger en fastighet och tar ut moms på hyran för kommersiella lokaler.

Dela vår sida på sociala medier!