Formulär för beställning av Private Limited Company i Storbritannien

Fyll i nedanstående formulär och skicka till oss

Bolagets kontaktperson (namn, adress, tel, fax och e-post):

——————————————————–
——————————————————–

——————————————————–

Bolagets namn: ——————————————————–

——————————————————–

Alternativa namn: ——————————————————–

——————————————————–

Bolagets verksamhet:

——————————————————–

——————————————————–

Bolagets adress, ombesörjs av Aktiebolagstjänst ( )

Bolagets adress i Storbritannien:——————————————————–

——————————————————–

DIREKTÖR/er (behövs bara en, notera att även juridisk person kan vara direktör i ett engelskt bolag)

För- och efternamn ——————————————————–

Fullständig adress: ——————————————————–

Nationalitet:

( ) Svensk. Annan: ——————————————————–

Födelsedatum: ——————————————————–

DIREKTÖR

För- och efternamn:——————————————————–

Fullständig adress: ——————————————————–

Nationalitet:

( ) Svensk. Annan: ——————————————————–

Födelsedatum: ——————————————————–
Uppgifter om juridisk person som skall vara direktör:

Bolagets namn: ——————————————————–

Bolagets registreringsnummer: ——————————————————–

I vilket land och i vilket register är bolaget registrerat?

——————————————————–

Bolagets fullständiga registrerade adress: ——————————————————–

——————————————————–

SEKRETERARE

( ) Aktiebolagstjänst tillhandahåller secretary (vår rekommendation)

( ) Bolaget skall ansvara för secretary – funktionen genom:

För- och efternamn: ——————————————————–

Fullständig adress: ——————————————————–
Nationalitet:

( ) Svensk. Annan: ——————————————————–

Födelsedatum: ——————————————————–

AKTIEKAPITAL

Nominellt aktiekapital: ( ) 100 aktier/shares à £1,- ( ) annat ——————————————————–

Aktieägare samt antal aktier (vi behöver samma uppgifter som för direktörerna)

——————————————————–

——————————————————–
——————————————————–

——————————————————–

——————————————————–

——————————————————–
——————————————————–

——————————————————–

——————————————————–

——————————————————–

Bankkonto

Det är numera mycket svårt att utan personligt besök öppna bankkonto. Detta märks särskilt för ett bolag där ägare och styrelse befinner sig i ett annat land än där bolag och bank finns. Vi kan dock erbjuda denna tjänst, begär offert.

Aktiebolagstjänst skall hjälpa bolaget att öppna ett lokalt bankkonto.

( ) Ja ( ) Nej

Vi vill helst ha en bank i ——————————————————– och

i andra hand i ——————————————————–(ange land).

Aktiebolagstjänst får välja bank bara banken har god kontohantering via Internet ( )

Dela vår sida på sociala medier!