Moms i Storbritannien (VAT)

I Storbritannien behöver man inte registrera sig för moms – VAT/Valuated Tax – om inte den årliga omsättningen överstiger 70 000 £.

Det finns flera alternativ för hur du kan registrera dig och betala VAT.

The annual accounting scheme. Betala VAT genom 9 preliminära årliga periodvisa inbetalningar och en slutlig betalning i samband med deklarationen. De 9 preliminära grundar sig på en beräknad årlig storlek av VAT. Är din årliga omsättning lägre än 1,35 milj. £ kan du använda detta betalsätt och fortsätta så länge omsättningen inte överstiger 1,6 milj. £. The cash accounting scheme. Betala VAT när dina kundfakturor har betalats och du drar av VAT på leverantörsfakturorna när du betalar dem. Årsomsättningen måste vara under 1,6 milj. £ för att denna betalningsrutin skall få användas. Även vissa andra villkor måste vara uppfyllda.

The flat rate scheme. För att hjälpa småföretagare att minska den tid du använder för att beräkna VAT finns möjligheten att betala en fast procentuell avgift på hela årsomsättningen. Den skattepliktiga omsättningen förutom VAT måste då vara lägre än 150 000 £.
Retail scheme. Förenklad detaljistredovisning. När man säljer i butik kan det vara så att man säljer varor med olika VAT-% och då kan det vara svårt att för varje kund ange exakt VAT-belopp. Det finns därför flera olika betalningsscheman för att förenkla redovisningen. Varje sådant schema har en omsättningsgräns.
VAT on the margin. Redovisa VAT på marginalen – täckningsbidraget – för begagnade varor, konstverk, antikviteter och samlares saker i stället för på den totala omsättningen.

Ett bolag kan bara registrera sig för VAT när den årliga omsättningen uppgår till 70 000 £ och man har en påtaglig del av affärerna inom Storbritannien. Om man vill registrera sig för VAT innan man kan visa att den årliga omsättningen uppgår till mer än 70 000 £ måste man kunna visa att årsomsättningen inom kort kommer att uppgå till nämnda belopp.

Registreringsmyndigheten HM Customs & Excise måste kunna granska redovisningen på en adress i Storbritannien.

Dela vår sida på sociala medier!