Grundläggande information om bolag i Storbritannien

Generell information

Vanligaste bolagsformen är Private Limited Company där vi även kan tillhandahålla lagerbolag, begär aktuell lista här. Standardkapital är 1,000 £, fördelat på 1 000 st aktier à 1 £ vardera. Minimikapital 1 st aktie à 1 £. Aktierna kan bara säljas eller köpas med tillstånd av bolagets direktör/er. Insändande av årsrapport görs per årsdagen till bolagsregistret. Bolagsskatten är 21% vid en nettovinst upp till £ 300,000. För MOMS, eller VAT som det heter i Storbritannien, se vår särskilda info om MOMS.

Bolagsföreträdare och aktieägare

En styrelseledamot (direktör) är tillräckligt. Denne kan även vara ett bolag. Nominee Director erbjuds inte.

En sekreterare behövs (kan tillhandahållas genom Aktiebolagstjänst). Sekreteraren kan vara ett annat bolag. Har man inga kunskaper om de regler som gäller för redovisningar av årsrapporter m.m. bör man inte tillsätta denna post med egen personal.

En aktieägare är tillräckligt. Aktierna kan ägas av bolag eller personer utanför Storbritannien. Nominee shareholders erbjuds inte.

Officiell adress

I Storbritannien har varje bolag s.k. “registered office” som inte behöver vara bolagets verksamhetsadress. Det vanliga är att registered office finns hos bolagets advokat eller det företag som hjälpt till med bildande av bolaget. I Aktiebolagstjänsts åtagande ingår att vi tillhandahåller ett registered office. I den årliga grundavgiften ingår att man vidaresänder brev från myndigheter som Companies House (myndigheten som registrerat bolaget, motsvarigheten till vårt svenska Bolagsverket) och Inland Revenue (som på sin webbplats skrev “The Inland Revenue är här för att se till att alla förstår och erhåller vad de har rätt till samt förstår och betalar vad de ska så att alla bidrar med vad United Kingdom behöver).

Company secretary

Förutom minst en direktör/styrelseledamot och en registrerad kontorsadress måste bolaget ha en sekreterarservice, som skall se till att bolaget sänder in de rapporter och annat som myndigheterna begär eller som följer av lag. Denna service tillhandahåller vi.

Dela vår sida på sociala medier!