Registrerad agent

I länder som tillämpar Anglosaxisk rätt (bl.a. USA och England) krävs att bolaget har en registrerad agent. Det kan vara ett företag eller en person som utses för att ta emot delgivning när ett annat företag eller en myndighet vill vidta en juridisk åtgärder mot bolaget såsom en stämning.

Registrerad agent motsvarar vår svenska särskild delgivningsmottagare som enligt 8 kap. 40 § aktiebolagslagen skall utses när alla företrädare i ett svenskt aktiebolag är bosatta utanför Sverige. Reglerna om registrerad agent gäller dock för alla engelska bolag oberoende av var företrädarna är bosatta.

Den registrerade agent för ett företag är vanligtvis en tredje part, ett serviceföretag som har specialiserat sig på att vara registrerad agent. Underlåtenhet att underhålla ett registered agent kan påverka ett företag negativt.

Dela vår sida på sociala medier!