Finska motsvarigheten till F-skatt

Om det företag som utför arbete – tjänster – finns införd i det av finska Skatteförvaltningen förda förskottsuppbördsregistret, behöver den som betalar för arbetet inte innehålla del av ersättningen och betala in det till Skatteförvaltningen. Förskottsuppbörd är den finska motsvarigheten till den svenska F-skatten.

Vem kan införas i förskottsuppbördsregistret?

Införingen i förskottsuppbördsregistret sker på egen ansökan. I förskottsuppbördsregistret kan införas var och en som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet på annat sätt än i arbetsförhållande.

Det är inte obligatoriskt att vara med i förskottsuppbördsregistret. Den som utför arbete kan finna det ändamålsenligt att uppdragsgivaren gör avdrag på ersättningen och verkställer inbetalning till Skatteförvaltningen.

Avdrag skall bara ske för tjänster/arbete samt ersättning för upphosrätter men inte vid försäljning av varor eller uthyrningsverksamhet. Även företag som enbart bedriver varuförsäljning kan ansöka om förskottsuppbördsregistrering.

Vad är förskottsuppbördsregistrets betydelse?

Förskottsuppbördsregistreringen påverkar förskottsuppbörden av skatter. Syftet med förskottsuppbördsregistreringen är att visa att den som betalar prestationen till den som ör registrerad behöver inte verkställa förskottsinnehållningen på betalningen utan det är den i förskottsuppbördsregistret införda aktören som själv betalar förskottsskatterna.

Om utbetald prestation utgör tjänste- eller arbetsersättning

Om den utbetalda prestationen utgör arbetsersättning och mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, behöver betalaren inte verkställa förskottsinnehållningen. En aktör som är införd i förskottsuppbördsregistret sköter själv sina skatter genom att betala förskottsskatt till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen påför förskottsskatterna i förväg.

Om det förtag som utför tjänsterna inte är införd i förskottsuppbördsregistret, måste betalaren verkställa förskottsinnehållningen på alla tjänst och arbetsersättningar. Man behöver dock inte betala arbetsgivaravgifter för dessa ersättningar. För aktiebolag verkställs avdraget för förskottsinnehållningen med 13 %. Innan förskottsinnehållningen beräknas, dras momsandelen av från fakturans slutbelopp.

Varuförsäljning eller om uthyrningsverksamhet

Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållningen gäller inte varuförsäljning och uthyrningsverksamhet. Om fakturan innehåller ersättning för både arbetsprestation och varuleverans, ska registreringen kontrolleras: om den som levererar varan inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska man verkställa förskottsinnehållningen på arbetsersättningen. Om det i köpesumman ingår endast en liten arbetsprestation, är det inte fråga om arbetsersättning, utan om varuförsäljning. Då behöver man inte verkställa förskottsinnehållningen.

Dela vår sida på sociala medier!