Registrering för moms

I Finland är alla som i sin affärsverksamhet. säljer varor och tjänster momsskyldiga. Som försäljning av tjänster betraktas bl.a. serverings-, konsult- och transporttjänster.

Om företagets omsättning för en räkenskapsperiod vars längd är 12 månader understiger 8 500 €, behöver företaget inte anmäla sig som momsskyldigt. Om tröskelvärdet 8 500 € överskrids, måste företaget anmäla sig retroaktivt till registret över momsskyldiga och det är tvunget att betala momsen redan från räkenskapsperiodens ingång.

Om omsättningen är högst 25 000 €, kan man utnyttja den långa deklarations- och betalningsperioden. Periodskattedeklarationen om moms ska då lämnas in och om momsen betalas per kalenderår.

Det är möjligt att ansöka om att bli momsskyldig även om räkenskapsperiodens omsättning inte överskrider 8 500 euro vilket Aktiebolagstjänst rekommenderar.

Aktiebolagstjänst kan hjälpa er med registrering för moms i Finland.

Dela vår sida på sociala medier!