EnglishSwedish

Revisor

I Finland behöver en revisor inte väljas i företag om båda de senaste två åren högst ett av följande villkor har uppfyllts:
1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro,
2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller
3) antalet anställda överstiger i medeltal tre.
En revisor skall dock alltid väljas i företag vars huvudsakliga verksamhet är ägande och hantering av.
Detta betyder att revisor i Finland aldrig behöver väljas under de första två åren.

kompendiet Starta eget företag