Uppehållstillstånd för näringsidkare

EU-medborgare och personer som jämställs med dessa kan fritt bedriva näringsverksamhet i Finland. Övriga behöver uppehållstillstånd för näringsidkare (elinkeinonharjoittajan oleskelulupa).

Den som bedriver näringsverksamhet genom ett bolag behöver inget uppehållstillstånd.

Ansök om tillståndet hos Finlands beskickning i det land där du är bosatt innan du kommer till Finland. Tillståndet kan beviljas endast för lönsam verksamhet. Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen, tidigare TE-centralen) bedömer om förutsättningarna för näringsverksamheten är tillräckliga och om näringsidkaren kan få en tillräcklig utkomst av verksamheten. NTM-centralen fattar ett delbeslut i ärendet. Om beslutet är positivt kan Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd för näringsidkare.

Dela vår sida på sociala medier!