Allmänt om aksjeselskap

Aksjeselskapet är den vanligaste bolagsformen i Norge.

Våren 1997 antogs en ny lag för aksjeselskap, lov 13 juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper (aksjeloven). Lagen ersätter den från 4 juni 1976, nr 59. Den nya lagen gäller från och med 1 januari 1999 och gäller givetvis även bolag som är bildade innan detta datum.

Samtidigt antogs en ny lag för “allmenna aksjeselskaper”, dvs motsvarigheten till våra publika bolag, dvs stora bolag som tar in kapital från allmänheten.

Annars finns många lagar som kan ha betydelse för den verksamhet som bedrivs i ett aksjeselskap. I räkenskapslagen finner man t.ex. regler om kravet på att avge årsredovisning och förvaltningsberättelse. Har bolaget anställda gäller bland annat arbetsmiljölagen och yrkesskadeförsäkringslagen. Även skatte- och avgiftsrättsliga sidor är reglerade i egna lagar. Vidare kan den speciella form för näringsverksamhet som bedrivs i bolaget vara reglerat i egen lag. Skall bolaget bedriva serveringsverksamhet gäller lagen om serveringsverksamhet. Alla som bedriver näringsverksamhet kommer dessuto förr eller senare i kontakt med bestämmelserna i företagsregisterlagen. Aksjeselskaper måste var registrerade i Företagsregistret (Foretaksregisteret).

I början kommer ni att se regler som har att göra med förhållandet mellan aktieägarna, mellan aktieägarna och bolaget (bl.a. i vilken utsträckning aktieägarna kan använda kapitalet i bolaget) och förhållande till långivarna. Aktiebolagslagen är en omfattande lag och har regler om mycket. Den har också detaljerade regler om förhållanden och situationer som man kanske sällan behöver ta ställning till – eller kanske aldrig. Detta gäller t.e.x beslut om att ändra aktiekapitalet – ökning eller minskning – och beslut om fusion och fission. Reglerna om detta är omfattande och kan vara nog så komplicerade. Det är ofta så att man behöver juridisk hjälp och då kan ni vända er till Aktiebolagstjänst.

Men även mer generellt bör man vara klar över att aktiebolagsrätt kan vara svårt. Funderar ni, kontakta Aktiebolagstjänst. Det är i regel billigare att få saker och ting korrekt gjorda från början än att rätta till fel i efterhand.

Dela vår sida på sociala medier!