Att vara arbetsgivare i Norge

Anställdas löner och skatteavdrag
Varje gång ditt norska företag betalar löner till de anställda skall det göras skatteavdrag från bruttolönen. Hur mycket som skall dra framgår av skattsedeln som de anställda skall lämna till dig. Om arbetstagaren inte har lämnat skattsedel till företaget, ska arbetsgivaren dra 50 % i skatt. Skatteavdrag skall deponeras på ett särskilt skattekonto som du fått från bolagets norska bank. Skattkontot fungerar så att företaget skall sätta in pengarna på sitt konto när skatt dras från bruttolönen och tar ut dem när den dragna skatten skall redovisas och sättas in på skattemyndighetens konto. Redovisning och betalning av skatt sker varannan månad. Se tabell nedan.

Arbetsgivaravgifter
Som arbetsgivare har du också ansvar för att beräkna och betala arbetsgivaravgifter. Avgiften beräknas på den anställdes bruttolön. Storleken av vad arbetsgivaren skall betala varierar beroende på var den anställde är bosatt. Storleken varierar från 0 % till 14,1 %.

Som framgått ovan skall den avdragana skatten inbetalas sex gånger per år. Samtidigt skall de sociala avgifterna redovisas och betalas. Varje delbetalning omfattar två månader så att januari och februari omfattar en period osv. Betalning och avlämnandet av deklarationen skall ske senast den 15:e i månaden efter en tvåmånaders period, se tabell nedan.
Årlig redovisning av löneuppgifter
När året är över skall arbetsgivaren lämna lönebeskedet för alla sina anställda.
Tabell över inbetalning av personalskatter och arbetsgivaravgifter

Från månad Till månad Betalas den
Januari Februari 15 mars
Mars April 15 maj
Maj Juni 15 juli
Juli Augusti 15 september
September Oktober 15 november
November December 15 januari

Dela vår sida på sociala medier!