Intygande av inbetalt aktiekapital i Norska aksjeselskap

Aktiekapitalet i ett norskt aksjeselskap skall vara minst 30 000 NOK.

Inbetalningen av aktiekapitalet till bolaget skall styrkas. Sker insättning i form av kontanter skall det ske i en norsk bank.. Banken skall då enligt nedan bekräfta insättningen av aktiekapitalet. Sker insättningen i form av apportegendom (tingsinnskudd) skall värdet intygas av norsk revisor. Apportalternativet är inte att rekommendera eftersom det är kostsamt och tar betydligt längre tid än att sätta in pengarna på norskt bankkonto..

Intyget från banken på insatt aktiekapital skall minst omfatta följande:

Det fullständiga namnet på banken
Det föreslagna namnet på det nya norska bolaget
Det belopp som är inbetalt
Bekräftelse på att inbetalningen avser aktiekapital/aksjeinnskudd
Datum för när intyget är upprättat och undertecknat
Formellt riktigt undertecknat av banken

Om intyget upprättas på papper skall det finns en stämpel och namnteckningar i original.

När du fått bolagsbildningshandlingarna från oss tar du med dig dessa till din norska bank och ber dem öppna ett konto i bolagets namn. Har du inga bankkontakter i Norge vänder du dig till din svenska bank och ber dem om hjälp. De flesta svenska banker har sådana relationer med sina norska bankkontakter att den kan ombesörja öppnandet av bankkontot, överförande av aktuellt belopp samt se till att du får bankintyget. När aktiekapitalet är inbetalt utfärdar banken ett intyg enligt den norska registreringsmyndighetens krav vilka framgår ovan. NOTERA sätter du in mera pengar än det aktuella aktiekapitalet får bankintyget enbart omfatta aktiekapitalet.

Beloppet blir spärrat på bolagets konto tills banken från dig erhåller en bekräftelse från registreringsmyndigheten att bolaget är registrerat och har fått ett organisationsnummer.

Önskas ytterligare information om insättning av aktiekapitalet i norska bolag eller bolagsbildning i Norge kontakta Leif Malmborg på leif@ab.se eller 0708-978340.

Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB

Leif Malmborg

Dela vår sida på sociala medier!