Ändringar i Norska aktiebolagslagen

Den 1 juli 2013 skedde en del förenklingar i den norska aktiebolagslagen (aksjeselskapsloven) vad gäller att starta och driva ett norskt aktiebolag (aksjeselskap), AS. För de viktigaste förändringarna, se nedan.

Vid bolagets registrering skulle tidigare en revisor intyga en öppningsbalans (åpninsbalanse). Nu behöver öppningsbalansen inte intygas av en revisor i andra fall än när tillskottet av aktiekapitalet sker genom insättning av apportegendom (tingsinnskudd). En åpninsbalanse är en balansräkning som visar bolagets tillgångar och skulder vid bolagsbildningen. Sätts aktiekapitalet in på bank består åpninsbalansen av tillgångar i form av Bank 30 000 kr och eget kapital i form av aktiekapital -30 000 kr.

Sedan tidigare behöver nystartade AS inte ha någon revisor.

Nu räcker det att styrelsen består av en ordinarie ledamot. Det behövs inte någon styrelsesuppleant (varemedlem).

Bolaget behöver inte utse någon verkställande direktör (daglig leder) oberoende av aktiekapitalets storlek. Valet av daglig leder, VD är numera således helt frivilligt.

Kraven på bolagsordningens (vedtektene) formulering och innehåll har minskat. Beställer du bolaget genom Aktiebolagstjänst ser vi till att vedtektene och övriga handlingar följer alla i Norge gällande lagar och föreskrifter.

Det har även kommit nya regler för hur generalförsamlingen i bolaget kan hållas.

Dela vår sida på sociala medier!