Norsk MOMS = Merverdiavgift MVA

I Norge heter mervärdeskatten Merverdiavgift och förkortas MVA eller mva. Moms tillkommer på all försäljning av varor och tjänster, om de inte uttryckligen undantas från moms. Undantagna är bl.a. sjukvård, bank-och försäkringstjänster, utbildningstjänster, ett brett utbud av kulturella tjänster samt försäljning och uthyrning av fastigheter. Företag som endast har sådan försäljning skall inte registreras i momsregistret.

Skattesatser för moms
Den normala mervärdesskattesatsen i Norge är 25 %. För livsmedel är momsen 15 %. För persontransporter, boendetjänster som hotell och camping, samt kommersiell leasing av fritids egendom är skattesatsen 8 %.

Omsättningsgräns för registrering
För att registrera dig för moms måste företaget normalt visa en beskattningsbar momspliktig omsättning i Norge på NOK 50 000 under en period av tolv månader. När denna gräns nås skall man registrera sig för moms. Även utländska företag som överskrider denna gräns skall registrera sig. Man går till www.altinn.no och ansöker om momsregistrering vilket kan göras elektroniskt. Först när ditt företag är momsregistrerat, skall det läggas till mervärdesskatt på dina kundfakturor.

Fakturor med eller utan moms
Du kan inte lägga på mervärdesskatt på dina fakturor före registrering i momsregistret. Sådan registrering kan ta lite tid. När förtaget uppnått gränsen 50 000 NOK skall förtaget ta ut mervärdesskatt, men får inte lägga på det på fakturor som skrivs ut före registreringen. Detta kan lösas på följande alternativa sätt:

Fakturan utfärdas utan moms. När registreringen är klar, skicka en ny faktura enbart med momsen och hänvisa till den eller de tidigare fakturorna
Fakturan utfärdas utan moms. När registreringen är klar, utfärda en kreditfaktura för den tidigare fakturan som inte hade moms och utfärda på samma gång en ny faktura med specificerad moms.
Fakturan utfärdas utan moms. Gör ett tillägg i en senare faktura med tydligt angivande av att detta tillägg avser moms för tidigare utfärdade fakturor med nr xyz.
Vänta med kundfakturering tills momsregistrering är klar.

Förhandsregistrering – pre-registrering
I vissa fall kan det vara lämpligt för dig att ansöka om registrering innan företaget når gränsen 50 000 NOK. För att få föranmäla, måste du antingen ha gjort förvärv på minst NOK 250 000 som är relaterat till företagets momspliktiga omsättning, eller att de mervärdesskattpliktiga intäkterna kommer att överstiga 50 000 NOK inom tre veckor från det att företagets försäljning börjar.

Beviljas företaget förhandsregistrering, kan företaget få ett avdrag för ingående mervärdesskatt när företaget köper utrustning redan innan den momspliktiga försäljningen har börjat.

Det är det norska Skattekontoret som avgör om villkoren för förhandsregistrering föreligger. Bara de som är registrerade i momsregistret har möjlighet att lägga moms på fakturan. Då skall även bokstäverna MVA eller mva stå efter företagets organisationsnummer på alla fakturor och andra försäljningsdokument.

Momsdeklaration ska lämnas varannan månad. Om du har försäljning under en miljon NOK under ett kalenderår, kan du ansöka hos skattemyndigheten att få deklarera en gång per år. Deklaration skall liksom i Sverige alltid lämnas, även när omsättningen har varit noll.

Samma regler gäller även för utländska företag som registrerat sig för moms.

Retroaktiv momsavräkning
Eftersom verksamheten oftast inte är registrerad i momsregistret från startdagen, skall företaget inte heller lämna momsdeklarationer. Detta innebär att verksamheten inte kan dra av för ingående moms på förvärv som skett innan registrering i momsregistret. För att få en återbetalning av sådan tidigare ingående skatt skall företaget ansöka om retroaktiv momsdeklaration. Detta bör ske i samband med den första momsredovisningen efter att verksamheten är momsregistrerad. Då kan du få återbetalt ingående mervärdesskatt för inköp av varor och tjänster som gjorts fr.o.m. företagets start. Enbart de varorna som inte sålts innan momsregistrering får tas med i en sådan retroaktiv deklaration. Det kan inte sökas retroaktiv momsavräkning för inköp som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Import av varor och tjänster
Import av varor och tjänster från utlandet till Norge är också skattepliktig. Mervärdesskatt vid import av varor tas ut av tullen. När det gäller tjänster, är skatten mer begränsad: företag och offentliga institutioner ska beräkna och betala momsen på inköp av tjänster från utlandet. Med andra ord ska mottagaren av tjänsten beräkna och betala momsen i dessa fall. Moms på import är avdragsgill på samma vis som inköp inom Norge.

Även utländska företag
Utländska företag som börjar bedriva skattepliktig verksamhet i Norge ska beräkna och betala mervärdesskatt på samma vis som norska företag. Rent allmänt kan man säga att det är krångligare i Norge att starta en momspliktig verksamhet. Nedan försöker vi förklara hur det går till.

Momsredovisning av internettjänster för utländska företag
Utländska leverantörer av online-tjänster skall betala norsk moms på försäljning till privatpersoner och andra som inte bedriver verksamhet eller tillhör den offentliga sektorn och är bosatta i eller har sitt säte i Norge. Avgiften skall i dessa fall beräknas och betalas av den som tillhandahåller tjänsten. Registrering och rapportering av det utländska företag som enbart bedriver e-handel skall göras på den norska skattemyndighetens särskilda engelska webbsida för e-handel www.voesnorway.com. Norska företag skall inte registrera sig här.

Ombud för utländska företag

Utländska företag som har omsättning av varor och tjänster i Norge utan att ha butik, säte eller bostadsort i Norge, skall registrera en företrädare som är bosatt eller har driftställe i Norge. När ditt utländska företag registrerar dig genom ett ombud, har företaget samma rättigheter och skyldigheter som följer av normal registrering i momsregistret. Det utländska företaget och företagets norska ombud är båda ansvariga för att momsen beräknas rätt och betalas.