Olika företagsformer

De tre vanligaste företagsformerna i Norge är aksjeselskap som motsvarar vårt svenska aktiebolag, ansvarlig selskap som motsvarar våra svenska handels- och kommandibolag samt enkeltpersonforetak som motsvarar svensk enskild näringsidkare.

För utländska företag som vill bedriva verksamhet i Norge finns även möjlighet att precis som i Sverige etablera en filial. Du kan såldes till ditt svenska aktiebolag starta en filial i Norge.

Normalt är det enbart aksjeselskap eller filial som används när utländska personer och/eller företag skall starta verksamhet i Norge. Aktiebolagstjänst kan hjälpa er att etablera båda dessa företagsformer.

Dela vår sida på sociala medier!