Bilda bolag i Delaware i USA

Delaware är en av USA:s minsta stater både till yta och folkmängd, men trots detta är merparten av de bolag som är listade på börsen i New York registrerade i Delaware liksom mer än hälften av tidskriften Fortunes lista över de 500 största företagen. 2000 års ändringar av Delawares bolagslag möjliggör stor flexibilitet genom användning av internet och andra högteknologiska hjälpmedel – virtuella möten har enligt lagen samma giltighet som personliga. Många internationella företag som vill göra affärer i USA och även i andra länder över hela världen har valt Delaware för den fördelaktiga bolagslagstiftningen, stabiliteten i statsapparaten och Delawares allmänna rykte som “American Corporate State”. Oberoende av företagsstorlek har Delaware många fördelar. Här nedan har vi listat några av de fördelar som en registrering i Delaware innebär:

1. Det finns inget minimikapital för ett “Incorporation”.
2. Aktieägarna behöver ej offentliggöras utan kan vara anonyma.
3. Delaware har ingen bolagsinkomstskatt eller förmögenhetsskatt för verksamhet som bedrivs utanför staten. I USA betalas skatt i den/de stater där verksamheten bedrivs. Bedrivs all verksamhet utanför USA betalas således ingen skatt i USA.
4. Delawares årliga fasta bolagsavgift/skatt är en av de lägsta i USA (f.n. 75 USD vid max 5 000 aktier).
5. Det finns ingen amerikansk arvsskatt på aktier som ägs av personer bosatta utanför Delaware.
6. En person kan inneha alla funktioner som krävs och skall registreras. Detta är bl.a. verkställande direktör, president (styrelseordförande), sekreterare och kassör.
7. Kostnaden för att registrera bolaget är troligtvis den lägsta i USA och Aktiebolagstjänsts priser är bland de lägsta på marknaden.
8. Det är enkelt att registrera ett Delawarebolag. Bolagsdokumenten kommer till beställaren inom någon vecka. (Betalning sker i förskott mot faktura och när vi fått en komplett beställning.)
9. Bolagets aktier kan ägas av såväl fysiska som juridiska personer. Inga begränsningar finns avseende vem som kan äga aktier.
10. Aktier i bolag registrerade i Delaware kan registreras för handel på vilken aktiebörs som helst över hela världen.
11. Bolaget behöver ingen lokal bankförbindelse eller adress så länge bolaget är representerat i staten Delaware av en “registered agent”, vilken ombesörjs genom Aktiebolagstjänst.
12. Bolagets huvudkontor och bolagets handlingar kan finnas var som helst på jorden så länge bolaget har en “registered agent” i Delaware. Denna ingår när du beställer ett bolag från Aktiebolagstjänst.
13. Inga bolagsstämmor med aktieägare eller styrelsesammanträden behöver hållas, eftersom Delawares lagstiftning tillåter aktieägare och styrelse att agera genom skriftligt samstämmiga överenskommelser.
14. Bolagsordningen (By-Laws) kan ändras när som helst av bolagets direktör/er utan aktieägarnas godkännande.
15. Bolaget kan bedriva verksamhet utöver vad som anmälts som bolagets huvudverksamhet så länge verksamheten är laglig.
16. Delawarebolag har ett speciellt skydd för styrelseledamöter vilket undantar dem från personligt ansvar för deras agerande i styrelsen.
17. Regelverket ger även skydd för fientliga övertaganden och uppköpserbjudanden.
18. Delaware är den enda stat som har ett domstolssystem enbart avsett för bolagsfrågor. Delawares Chancery Court handlägger nästan enbart affärsrättsliga frågor och har fått internationellt erkännande vad gäller bolagsfrågor. Genom åren har man handlagt många ärenden som ofta citeras som prejudikat av andra delstaters domstolar.

Dela vår sida på sociala medier!