Employer Identification Number, EIN

En arbetsgivares identifikationsnummer, Employer Identification Number, EIN, är också känd som Federal Tax Identification Number, och används för att identifiera ett företag eller person som bedriver näringsverksamhet. Generellt behöver de flesta företag ett EIN och Aktiebolagstjänst kan hjälpa dig att skaffa ett EIN. Görs det i samband med bolagsbildningen är kostnaden lägre.

Behöver du ett EIN?

Du behöver ett EIN om du svarar “Ja” på någon av följande frågor.

Har företaget anställd personal?
Drivs verksamheten i en Corporation, LLC eller Partnership?
Skall du lämna in någon av följande: Skatte- och avgiftsanmälan som arbetsgivare, skattedeklarationer för punktskatter t.ex. för drivmedel, alkohol, tobak och skjutvapen?
Håller ni inne skatter på arbetsinkomst, med undantag av löner, som betalas till ett utländskt utlänning?
Är företaget inblandad med någon av följande typer av verksamhet?

Truster, vissa undantag finns
Fastigheter
Fastighets inteckning
Ideella organisationer
Jordbrukskooperativ

Dela vår sida på sociala medier!