General Stock Corporation

General Stock Corporation eller bara Corporation motsvarar vårt svenska aktiebolag . Bolag som Microsoft, Intel, Ford och Apple drivs som General Stock Corporation. Bolagen är juridisk personer som verkar under en särskild lag som separata enheter, skilda från de aktieägare som äger respektive bolag. Som våra svenska aktiebolag har de rätt att teckna avtal, inneha rättigheter och skyldigheter och kan existera på obestämd tid.

Det finns ingen begränsning för hur många aktieägare ett General Stock Corporation kan ha.

Ägarnas ansvar är begränsat till det belopp som investerats i bolaget. Företaget måste dock, precis som i Sverige, följa lagstiftningens regler om formalia som inkluderar att hålla regelbundna möten, dokumentera beslut genom företagens protokoll, ha företagets likvida medel på företags bankkonto, arkivera företagens skattedeklarationer, och följa övriga lagstadgade krav för att direktörer och aktieägarna skall vara skyddade. Underlåtenhet att följa de reglerna gör det möjligt för domstolar, borgenärer och amerikanska skattemyndigheten, IRS, att tränga igenom ansvarsskyddet och hålla felande tjänstemän, direktörer och aktieägare personligt ansvariga.

En enda person kan inneha alla företagets funktioner i ett företag i Delaware. Företag som är registrerade i Delaware behöver inte ha företags kontor i staten. Statens lag kräver i stället att företag upprätthåller en i Delaware verksam Registered Agent. När Aktiebolagstjänst bistår vi bolagsbildningen ingår Registered Agent och de första 12 månadernas kostnaden för denne i priset.

Delaware tar inte ut någon inkomstskatt på företag som inte är verksamma inom delstaten.

Företagen beskattas i den delstat där de gör sina vinster. När vinsterna (efter skatt) distribueras till aktieägarna i form av utdelning måste ägarna betala skatt på samma vis som vid utdelning från svenska aktiebolag. En Corporation liksom ett svenskt aktiebolag dubbelbeskattas således. Först beskattas bolaget för sin vinst och sedan beskattas aktieägarna för det de får i utdelning.

I delstaten Delaware finns ett separat domstolssystem för näringslivet – domstolen benämns Chancery. Det är den äldsta domstol i USA som enbart handlägger näringslivsfrågor. Domstolen använder en panel av domare i stället för en jury.

Dela vår sida på sociala medier!