Jämförelse mellan Corporation och LLC

Typ av bola General Stock Corporation Limited Liability Company
Förkortning CO LLC
Motsvarar Ett svenskt aktiebolag En hybrid mellan AB och HB/KB. Förtagsformen är inspirerad av tyska GmbH
Ägandeform Via aktier i obegränsat antal En till max X medlemmar.
Vem kan äga Inhemska såväl som utländska fysiska och juridiska personer Inhemska såväl som utländska fysiska och juridiska personer
Minimiinsats 1 $ 1 $
Kontroll Aktieägarna väljer styrelse som leder bolaget. Delägarna upprättar ett driftsavtal som avgör hur bolaget skall styras och hur vinsten/förlusten skall fördelas.
Ansvar Ägarnas ansvar är begränsat till vad man satsat i aktiekapital Ägarnas ansvar är begränsat till vad man satsat i kapital
Verksamhetsbegränsning Inga Bl.a. bank, försäkring, läkarvård
Registered agent fee (årlig) 99 $ 99 $
Skatter Bolaget är ett skattesubjekt Bolaget är inte ett skattesubjekt. Delägarna beskattas för företagets resultat.
Punkt- och personalskatter Skattesubjekt Skattesubjekt
Register-hållnings-avgift För mindre bolag 175 $/år 300 $/år
Annual Report filing fee 50 $

Dela vår sida på sociala medier!