Vad är ett Delaware LLC?

Ett Limited Liability Company som vanligen kallas ett “LLC”, är en hybrid mellan aktiebolag och HB/KB och har samma begränsade ägaransvar som ägarna i ett aktiebolag men beskattning som ett svenskt HB. Delaware antog sin första Limited Liability Company Act, 1991 en lag som är den nu gällande. Lagen har dock hela tiden ändrats för att hålla den som den “ledande och kanske mest banbrytande bolagslagen i USA.” I ett LLC benämns bolagsmännen medlemmar och inte aktieägare eller bolagsmän.

Vad utmärker ett Delaware LLC?

Ett LLC har samma begränsade ägaransvar som ett corporation (aktiebolag).
Ett LLC är inte ett eget skattesubjekt utan varje medlem skattar årligen för sin andel av vinsten i LLC på samma vis som bolagsmännen i ett svenskt HB. Och liksom för HB kan medlemmarna i ett LLC i sitt Operating Agreement (bolagsavtal) avtala om hur vinster och förluster kall fördelas. Operating Agreement kan jämföras med att bolagsavtal i ett svenskt HB.
Din investering i ett LLC kan inte störas av övriga medlemmars borgenärer. I Delawares lagstiftning föreskrivs särskilt skydd mot övriga medlemmars borgenärer genom att begränsa varje medlems borgenärer att endast kunna få betalning ur medlemmens vinstutdelning från LLC och inte från själva LLC. Delaware är en av endast ett fåtal delstater som har denna begränsning för medlemmarnas borgenärer.
LLCs har inga ägarbegränsningar, vilket betyder att icke USA fysisk och juridiska personer kan vara medlemmar i ett LLC. Samma förhållande gäller även för en corporation.
Ett LLC styrs nästan helt av det mellan medlemmarna upprättade Operating Agreement (ibland även kallat Membership Agreement). Ett Operating Agreement, som enligt Delawares lag, är privat och därför inte offentligt. Dokumentet överlämnas inte till Delawares registreringsmyndighet (motsvarigheten till Bolagsverket.
LLCs Operating Agreements tillåter en hög grad av avtalsmässig flexibilitet och även möjlighet att undvika vissa formaliteter såsom protokoll, stadgar/bolagsordning, möten, chefer och direktörer.
I Delaware, kan du ha ett LLC med endast en medlem. Ett Delaware enmans LLC kan registreras för att göra affärer i andra delstater, även om dessa delstater kräver att LLC som bildats i den delstaten skall ha mer än en medlem.

Medlemmarna är vanligtvis inte personligen ansvariga för bolagets skulder och förpliktelser.
Företagsledningen i ett LLC kan utgöras av medlemmarna eller av utvalda chefer som får eller inte får vara medlemmar.
Ett Delaware LLC kan variera ägarandel i procent liksom röstfördelning och vinstberäkning.
Genom att sätta privata tillgångar, t.ex. en fastighet i en LLC och lägga familjemedlemmar som medlemmar i LLC, finns vissa fördelar vid överföring av tillgångar vid dödsfall. (Detta bör dock först alltid diskuteras med en fastighetsjurist

Dela vår sida på sociala medier!