Registered Agent

I länder som tillämpar Anglosaxisk rätt (bl.a. USA, England) krävs att bolaget har en Registered Agent, även känd som en resident agent eller statutory agent. Det kan vara ett företag eller en person som utses för att ta emot delgivning när ett annat företag eller en myndighet vill vidta en juridisk åtgärder såsom en stämning.

Registered Agent kan liknas vid vår svenska särskild delgivningsmottagare som enligt 8 kap. 40 § aktiebolagslagen skall utses när alla företrädare i ett svenskt aktiebolag är bosatta utanför Sverige. Reglerna om Registered Agent gäller dock för alla amerikanska bolag oberoende av var företrädarna är bosatta, så även bolag vars företrädare är bosatta i samma delstat i USA måste ha en Registered Agent.

Den registrerade agent för en företagsenhet är vanligtvis en tredje part, ett serviceföretag som har specialiserat sig på att vara registrerad agent. Underlåtenhet att upprätthålla bolagets Registered Agent kan påverka ett företag negativt.

Dela vår sida på sociala medier!