Försäljning på Internet

Försäljning via internet

Vid försäljning på internet skiljer man på offline-handel och online-handel. Vid offline-handel är det fråga om vanliga varor där beställning och ofta även betalning sker på internet men varan levereras med posten eller liknande. Betalning kan här även ske mot faktura eller betalning vid leverans.

Vid online-handel sker inte bara beställningen och betalning på internet utan även själva produkten levereras via internet genom nerladdning. Här handlar det ofta om musik, filmer, dataprogram, e-böcker, ringsignaler och spel till mobiltelefoner. Skattemässigt behandlas försäljning av sådana digitala varor som försäljning av tjänster. Detta har betydelse för företagets redovisning av moms.