Registrera företaget för F-skatt

Vid starten av ett företag skall en skatte- och avgiftsanmälan fyllas i, i denna skall det beräknas hur stor vinst företaget beräknas gå med. Baserat på de uppgifter som lämnats i Skatte- och avgifts anmälan kommer skatteverket att varje månad debitera en preliminär skatt från bolaget. Om företaget sedan ej går med vinst och därmed inte ska betala någon skatt, kommer den preliminär skatt man betalat, tillbaka i december det år man gjort deklarationen. I de fall företaget ska betala skatt ”kvittas” den debiterade preliminär skatten mot den skatt företaget ska betala.

Ansökan om F-skattesedel görs till Skatteverket på blanketten Skatte- och avgiftsanmälan. Samma blankett används för

ansöker om F-skatt,
ansöker om FA-skatt,
anmäler företaget som arbetsgivare
anmäler dig för moms

Dela vår sida på sociala medier!