Priser för avveckling av aktiebolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening

Avveckling av aktiebolag

Frivillig likvidation enligt ABL 25:1 från beslut om likvidation till slutredovisning och avregistrering. För genomgång, upprättande och utskrift av erforderliga handlingar såsom protokoll, ansvar som likvidator, kontakt med beställare samt Bolagsverket debiteras enligt nedan. För snabbavveckling se särskild prismall.

 • Grundarvode 6 000 kr
 • Tillkommer för upprättande av styrelsens avgångsredovisning 600 kr
 • Tillkommer om årsredovisning måste upprättas under likvidationen 1 000 kr
 • Tillkommer för korrespondens och handlingar på engelska 2 500 kr
 • Tillkommer för varje betalning till utlandet 120 kr
 • Tillkommer för var aktieägare över tre 140 kr

Snabbavveckling av aktiebolag – köp av bolaget i samband med likvidation

Statliga avgifter tillkommer

 • Registreringsavgift Bolagsverket 1 000 kr
 • Kallelse på okända borgenärer 625 kr

Avveckling av ekonomisk förening och bostadsrättsförening

Frivillig likvidation av ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Från beslut om likvidation till slutredovisning och avregistrering. För genomgång, upprättande och utskrift av erforderliga handlingar såsom protokoll, ansvar som likvidator, kontakt med beställare samt Kronofogdemyndigheten och Bolagsverket debiteras följande:

 • Grundarvode 6 000 kr
 • Tillkommer för upprättande av styrelsens avgångsredovisning 600 kr
 • Tillkommer om årsredovisning skall upprättas under likvidationen 1 000 kr
 • Tillkommer för korrespondens och handlingar på engelska 2 500 kr
 • Tillkommer för varje betalning till utlandet 120 kr
 • Tillkommer för varje medlem över tre 140 kr

Statliga avgifter tillkommer

 • Bolagsverkets registreringsavgift 1 000 kr
 • Kallelse på okända borgenärer 625 kr

Vid försenad be­talning debiteras lagstadgade på­minnelseavgifter och in­kas­so­kostnader. Dröjsmåls­rän­ta debiteras med 11,5 % per må­nad från förfallodagen. Alla priser är exklusive moms. Ej fullföljt ärende debiteras.

Dela vår sida på sociala medier!