Priser för köp/bildande av aktiebolag

Nybildning av aktiebolag

  • Nybildning av privat aktiebolag 3 950 kr
  • Nybildning av publikt aktiebolag 5 050 kr
  • Apport vid nybildning 400 kr

Lagerbolag – registrerade aktiebolag med organisationsnummer

  • Privata bolag – aktiekapital 50 000 kr 7 900 kr
  • Publika bolag – aktiekapital 500 000 kr 8 900 kr
  • Privata bolag – aktiekapital 12 000 euro 8 400 kr
  • NaNamnbolag – privata bolag med användbara namn och tillhörande domännamn 9 600 kr
  • Namnbolag med tillskottsemission – privata bolag med användbara namn och tillhörande domännamn 10 900 kr
  • Emission vid köp av lagerbolag 400 kr
  • Apport vid köp av lagerbolag 600 kr

Alla priser är exklusive moms. Statliga avgifter ingår i alla priser.

Ej fullföljt ärende debiteras.

Dela vår sida på sociala medier!